Hur vi kan hjälpa ditt företag att växa.

Processen se ut så här, men det kan skilja vad man behöver hjälp med samt var man börjar på axeln.
Vårt arbetssätt är strukturerat och målinriktat

Externa Finansiärer

Har du ett företag som är i behov av en kredit? Vill du utveckla ditt företag och det krävs externa medel för att kunna gå vidare? Har du en ide som du som du skulle vilja göra till verklighet? Bedriver du ett företag och skulle vilja köpa upp ett annat företag?

Väldig ofta går företagare till banken, presenterar sin ide och lämnar med ett negativt svar. Det känns hopplöst och allt känns omöjligt. Så behöver det inte vara. Vi har upplevt att problemet är ofta att banken inte får en rättvis bild av vad företagaren tänker sig, och banken behöver just det; en tydlig bild om vad företaget tänker och hur målen skall uppnås. Företagaren måste alltså presentera tydliga mål och en välutvecklad plan hur slutmålet skall uppnås, men detta är inte helt enkelt. Det är här vi kommer in i bilden. Vi skapar de underlag som förtydligar din vision samt förbereder ditt företag för att lyckas.

Vi skapar tex: proforma rapporter, budgetar, likviditetsanalyser, historiska analyser, företagsanalyser, produktanalyser och mycket mera. 

Dessa underlag kan även hjälpa företag att presentera sin ide och komma åt externt kapital från andra intressenter i egenskap av affärsänglar och venture capitalister, eller crowdfunding

 

Kundnöjdhet

Hur följer vi upp vad kunderna tycker? Hur upplevde kunden personen som sålde in produkten? Kunde kunden återkoppla och få en bra service efter köpet? 

 Detta är något som företag ofta glömmer. Företag säljer produkter och har ingen aning om hur deras kunder upplever produkterna efter köpet. Det är av vikt att företag följer upp sina kunder, för informationen kunden lämnar om ett företags varor och tjänster ligger till grund för hur företaget skall jobba med produktutveckling. Vi kan hjälpa dig att få nöjdare kunder.

Varumärkesuppbyggnad

I byggandet av ett starkt varumärke krävs det att ett företag lever sitt märke, att alla anställda vet vad som förväntas, och att märket kommuniceras fortlöpande. Här gäller det att synas på rätt sätt, vid rätt tidpunkt, och på rätt ställe. Det låter enkelt men det krävs en hel del planering och uppföljning vid uppbyggandet av en varumärkesplattform. Ett framgångsrikt företag måste lägga ner en väsentlig mängd resurser för att lyckas på sikt. Vi har kunskaperna och kan hjälpa dig.

 

Säljprocessen

Som företagare kan man vara otroligt duktig på att skapa produkter, men det krävs en hel del arbete för att nå ut på marknaden. Det gäller att vara vass vid första mötet med kunden om det skall leda till någon försäljning. Som företagare gäller det att kommunicera på bästa möjliga sätt och det kan krävas träning. Vi förbereder dig så du kan bli varm i kläderna innan dina säljsamtal, mässor och föredrag.

Ekonomin

Att analysera hur företaget använder sina ekonomiska resurser kan skapa mycket möjligheter på sikt. Hur åter investerar företaget? Köper företaget in tillgångar som genererar mera? Ersätter företaget gamla tillgångar? eller kör man bara på och köper det som behövs eftersom? Skall ett företag växa så måste tillgångar investeras på mest effektiva sätt. Företag kan behöva någon som bedömer läget utifrån eller man kan behöva någon extern person att bolla med. Det är en styrka att fråga efter hjälp och stöd. Vårt mantra är: Lyckas Du så Lyckas Vi! Funderar du på att kontakt oss-Gör det!