Scherdins FinanceGroup AB Sekretesspolicy

Börjar gälla 25 maj 2018

1. Inledning

Tack för att du Besöker oss på Scherdins FinanceGroup AB.

På Scherdins FinanceGroup AB vill vi ge dig bästa möjliga upplevelse och se till att du har glädje av vår service i dag, i morgon och i framtiden. För att göra detta behöver vi förstå dina behov så att vi kan leverera en fantastisk och personlig service som är anpassad speciellt för dig. Sekretessen och säkerheten för dina personuppgifter är, och kommer att förbli, mycket viktig för oss. Därför vill vi på ett transparent sätt beskriva hur vi samlar in, lagrar, delar och använder dina personuppgifter, samt beskriva hur du kan kontrollera och ändra dina uppgifter hos oss. Ekonomisektorn innebär väldigt känsliga uppgifter, så har vi på Scherdins FinanceGroup AB har valt att inte använda elektronika godkännanden utan all hantering av personuppgifts hantering och godkännanden mellan oss och dig sker via avtal med penna och papper.

Detta är vårt mål och denna Sekretesspolicy ("Policy") beskriver nedan mer detaljerat vad vi menar.

2. Om denna policy

I denna policy beskrivs viktiga detaljer angående dina personuppgifters relation med Scherdins FinanceGroup AB. Policyn gäller alla Våra tjänster & onlinetjänster (kallas hädanefter för ”våra tjänster”). De villkor som reglerar din användning av Våra tjänster definieras i våra användarvillkor (”användarvillkoren”).

Från tid till annan kan vi utveckla nya eller erbjuda ytterligare tjänster. Om lanseringen av nya eller ytterligare tjänster medför en förändring i hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter kommer vi att förse dig med mer information och ytterligare villkor eller regler. Såvida inget annat anges när vi introducerar de nya eller ytterligare tjänsterna omfattas de av denna policy.

Syftet med denna policy är att:

 1. Se till att du förstår vilka personuppgifter vi samlar in om dig, skälen till varför vi samlar in och använder dem och vem vi delar dem med.

 2. Förklara hur vi använder personuppgifter som du delar med oss för att ge dig en bra upplevelse när du använder Våra tjänster.

 3. Förklara vilka rättigheter och valmöjligheter du har i förhållande till de personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig, och hur vi skyddar din sekretess.

Vi hoppas att detta hjälper dig att förstå vilka sekretessåtaganden vi har gentemot dig. För ytterligare förklaring av termer som används i denna policy kan du besöka vårt sekretesscenter på www.scherdins.finance. Information om hur du kontaktar oss om du har några frågor eller funderingar finns i "Hur du kontaktar oss" nedan. Om du inte accepterar innehållet i denna policy kan vi inte erbjuda dig våra tjänster.

3. Dina rättigheter och önskemål: ger dig valfrihet och kontroll

Du kanske känner till att det finns en EU-lag, den så kallade allmänna dataskyddsförordningen eller ”GDPR”, som ger individer vissa rättigheter vad gäller deras personuppgifter. I enlighet med GDPR har vi implementerat ytterligare transparens och åtkomstkontroller i vårt sekretesscenter och i våra sekretessinställningar som hjälper användarna att utnyttja dessa rättigheter. Utifrån tillgång, och med undantag för begränsningar i gällande lag, får individen följande rättigheter:

 • Rätt till åtkomst – rätt att informeras om och begära åtkomst till de personuppgifter vi behandlar om dig;
 • Rätt till korrigering – rätt att begära att vi ändrar eller uppdaterar dina personuppgifter där de är felaktiga eller ofullständiga;
 • Rätt att ta bort – rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter;
 • Rätt att begränsa – rätt att begära att vi tillfälligt eller permanent avbryter bearbetning av alla eller vissa av dina personuppgifter;
 • Rätt att protestera – rätt att, när som helst, invända mot att vi behandlar dina personuppgifter på grund av din speciella situation;
 • Rätt till dataportabilitet – rätt att begära en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format och rätt att överföra dessa personuppgifter för användning i en annan parts tjänster
 • Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande – rätt att inte bli föremål för några beslut som enbart grundas på automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, där beslut skulle få juridisk effekt på dig eller ge en liknande effekt.

Sekretesscentret ger dig full kontroll över hur Scherdins GinanceGroup AB behandlar dina personuppgifter. Här finns information om hur vi skickar dig elektroniska meddelanden i enlighet med ditt samtycke eller i enlighet med vad som är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning, Du kan när som helst återkalla ditt samtycke eller framföra din invändning (”avböja”). De elektroniska meddelanden du får från Scherdins FinanceGroup AB även efter att du har begärt dom (t.ex. de som skickas via e-post i form av lönepapper mm, tänk på att du personligen bär ansvar för alt du lagrar digitalt, vilket innebär alla personuppgifter du har lagrade i dina digitala system, Dessa gäller även om du har dom lagrade på e-postsidor som Gmail, live.se med fler som inte är på din dator, blir dom "hackade" så att någon utomstående kan läsa dina mail är det ditt ansvar då det är du som har valt att spara dom där. (Mer om Ämnet kan du hitta under områden lägst ner på sidans fot).

Du kan ta reda på mer om GDPR-rättigheterna som beskrivs ovan och de kontroller som vi erbjuder alla våra kunder med avseende på dessa rättigheter i avsnittet ”Dina rättigheter” som finns i sekretesscentret. Om du har några frågor om din sekretess, dina rättigheter eller hur du utövar dem ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud genom kontaktformuläret i sekretesscentret. Vi svarar på din förfrågan inom rimlig tid efter att ha verifierat din identitet. Om du är missnöjd med hur vi använder dina personuppgifter kan du också kontakta eller framför klagomål till den svenska dataskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller din lokala dataskyddsmyndighet.

4. Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:

 1. När du registrerar dig som kund hos Scherdins FinanceGroup AB – när du registrerar dig som kund samlar vi in vissa personuppgifter som krävs för att du och vi ska kunna utföra uppdragstjänster mellan varandra, t.ex. e-postadress, födelsedatum, kön och land. och mer som uppdraget kräver för att kunna utföras.
 2. Genom din användning av våra tjänster – när du använder våra tjänster samlar vi in personuppgifter kring din användning av våran Online service kallad SFG CLOUDSTATION, t.ex. När och var ifrån du loggade in vilka filer du kommer över samt när det sker detta för att säkerhets ställa integriteten för tjänsten.
 3. Personuppgifter som samlas in som gör att vi kan tillhandahålla ytterligare funktioner/funktionalitet – från tid till annan kan du även uttryckligen välja att ge oss ditt samtycke till att samla in ytterligare personuppgifter, för E-post hantering. Detta görs skriftligt, Du kan när som helst ändra dig och återkalla ditt samtycke.
 4. Från tredje part – Personuppgifter om dig och din aktivitet kan användas enligt uppdragsavtal till tredje part, Tredje part innebär parter som Skatteverket, statliga tjänster inklusive banker (se “Delning av dina personuppgifter” nedan). Vi använder de här personuppgifterna antingen om du har gett den tredje parten eller Scherdins FinanceGroup AB ditt samtycke till datadelning, eller om Scherdins FinanceGroup AB har ett berättigat intresse av att använda personuppgifter i syfte att tillhandahålla våra tjänster.

5.Vilka personuppgifter samlar vi in från dig?

I tabellerna nedan beskriver vi de kategorier av personuppgifter som vi samlar in och använder om dig:

Personuppgifter som samlas in när du som kund hos oss och använder dig av våra tjänster:

Kategori av personuppgifter Beskrivning av kategori
Uppgifter för kundregistrering De personuppgifter som du uppgett eller som vi har samlat in för att du ska kunna vara kund hos oss. Dessa gör dig tillgänglig för våra tjänster. Detta inkluderar din E-postadress, Telefonnummer , Födelsedatum, Kön, Adress, Postnummer och Land samt specifika uppgifter som krävs av uppdraget.

Vilka specifika personuppgifter vi samlar in beror på vilket kunduppdrag du ger oss.

Personuppgifter som samlas in med ditt tillstånd, som gör det möjligt för oss att förse dig med ytterligare funktioner eller funktionalitet

Kategori av personuppgifter Beskrivning av kategori
Frivilliga Uppgifter Frivilliga Uppgifter är de uppgifter som du lämnar in för ett godkännande av E-post hantering, Med dessa uppgifter som lämnas in godkänner du att Scherdins FinanceGroup AB, får rätten att skicka personuppgifter till dig digitalt.

Så fort uppgifterna är utlämnade så bär du personligt ansvar över dom och hur du förvarar dessa uppgifter från obehöriga. Här kan även ett Personuppgiftsbiträdesavtal skrivas för säkrare hantering.

6. Vad använder vi dina personuppgifter till?

När du använder eller interagerar med Våra tjänster använder vi en rad olika tekniker för att behandla personuppgifter som vi samlar in om dig av olika anledningar. I tabellen nedan beskriver vi skälen till att vi behandlar dina personuppgifter, de rättsliga grunder vi förlitar oss på för att vi ska få behandla dina personuppgifter och vilka kategorier av personuppgifter (anges i avsnitt 5, ”Vilka personuppgifter samlar vi in från dig?”) som används för dessa ändamål:

Beskrivning av varför Scherdins FinanceGroup AB behandlar dina personuppgifter (”behandlingsändamål”) Rättslig grund för behandlingsändamålet Vilka kategorier av personuppgifter som används av Scherdins FinanceGroup AB för behandlingsändamålet
För att tillhandahålla, anpassa och förbättra din upplevelse av våra tjänster och och produkter som tillhandahålls av Scherdins FinanceGroup AB, till exempel genom att tillhandahålla anpassat, personligt eller lokaliserat innehåll, rekommendationer, funktioner i eller utanför företaget (inklusive för tredje parts produkter och tjänster).
 • Genomföra avtal
 • Berättigade intressen
 • Data för kontoregistrering
 • Data om tjänstanvändning
För att förstå hur du kommer åt och använder SFG Cloudstation tjänsten för att säkerställa tjänstens tekniska funktionalitet, för att utveckla nya produkter och tjänster samt analysera din användning av SFG Cloudstation, inklusive din interaktion med applikationer, produkter och tjänster som görs tillgängliga, länkas till eller erbjuds via våra tjänster.
 • Genomföra avtal
 • Berättigade intressen
 • Data för kontoregistrering
 • Data om tjänstanvändning
För att kommunicera med dig i syften som är kopplade till SFG Cloudstation.

För att behandla din säkerhet och för att förhindra och upptäcka bedrägerier inklusive olaglig användning av SFG Cloudstation.
 • Genomföra avtal
 • Berättigade intressen
 • Data för kontoregistrering
 • Data om tjänstanvändning

Om du behöver ytterligare information om avvägningstest som Scherdins FinanceGroup AB har genomfört för att kontrollera om vårt berättigade intresse kan utgöra rättslig grund under GDPR, bör du läsa avsnitt 14 “Så kontaktar du oss” för ytterligare information om hur du kontaktar oss.

7. Delning av dina personuppgifter

Vi har kategoriserat mottagarna av dina personuppgifter som samlas in eller genereras genom din användning av våra tjänster.

Offentligt tillgänglig information

Vi har viss frivillig information tillgängligt om våra nöjda kunder, med dessa ingår namn, webbadress till företag och ett personligt meddelande. Du kan alltid kontakta oss om du vill vara med där, Utöver dessa har vi inga uppgifter offentligt tillgängliga om dig, våra kunder eller påtagna tjänster.

Information vi kan dela

Mottagarkategorier Orsaker till delning
Tjänsteleverantörer och andra Vi använder tekniska tjänsteleverantörer som tillämpar den tekniska infrastruktur som vi behöver för att tillhandahålla våra tjänsten inom Det Digitala företaget, i synnerhet värd-, lagrings-, hanterings- och underhållsleverantörer för det Digitala företags programmet med innehåll och den information vi behandlar.
Vi använder tekniska tjänsteleverantörer som hjälper oss att kommunicera enligt beskrivningen i (avsnitt 6) i denna policy.
Vi kan också komma att dela personuppgifter enligt dit valda kunduppdrag inom det Digitala företaget och inom marknadsföring med annonsering för att kunna skicka marknadsföringskommunikation om ditt företag via valfri digital tjänst så som Facebook & Google.
Polis och dataskyddsmyndigheter Vi delar dina personuppgifter när vi i god tro anser att det är nödvändigt för oss att göra det för att kunna uppfylla en rättslig skyldighet enligt gällande lag, eller svara på en giltig rättslig process, såsom en husrannsakningsorder, ett domstolsbeslut eller en stämning.

Vi delar även dina personuppgifter när vi i god tro anser att det är nödvändigt för våra egna eller vår tjänsteleverantörers berättigade intressen som rör nationell säkerhet, brottsbekämpning, rättstvister, brottsutredningar, att skydda någon persons säkerhet, eller för att förhindra dödsfall eller nära förestående kroppsskada, under förutsättning att vi anser att ett sådant intresse överskrider dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av dina personuppgifter.

8. Datalagring och borttagning

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det behövs för att försäkra att vi sparar enligt Grundlagen, Grundlagen Enligt den svenska bokföringslagen och bokföringsnämnden måste du spara, det vill säga arkivera, din bokföring i minst 7 år. Det här innebär att du måste spara alla kvitton, all dokumentation och samtliga underlag för all din bokföring minst 7 år tillbaka i tiden. Våra tjänster kan med dessa regler kräva att vi sparar uppgifter i legitima och viktiga syften, För att uppfyllande juridiska förpliktelser och lösande av tvister. Vi behåller vissa av dina personuppgifter så länge du använder våra tjänster eller så länge som de juridiska förpliktelser kräver.

På din begäran tar vi bort eller anonymiserar dina personuppgifter så att de inte längre identifierar dig, såvida vi inte är juridiskt berättigade eller skyldiga att underhålla vissa personuppgifter, inklusive i följande situationer:

 • om det finns ett olöst problem med koppling till ditt konto, t.ex. utestående betalningar på ditt konto eller anspråk eller tvister som inte är lösta, lagrar vi nödvändiga personuppgifter till dess att problemet har åtgärdats
 • om vi måste lagra personuppgifterna för våra juridiska, skattemässiga, revisionsmässiga och bokföringsmässiga skyldigheter, lagrar vi nödvändiga personuppgifter under den tidsperiod som görs gällande i tillämplig lagstiftning
 • om det är nödvändigt för våra legitima affärsintressen, t.ex. för att förebygga bedrägeri eller upprätthålla säkerheten för våra användare.

9. Överföring till andra länder

Scherdins FinanceGroup AB Hanterar personuppgifter globalt med säte i Sverige, vi inom Scherdins FinanceGroup AB lämnar aldrig ut personuppgifter vart i värden vi än finner oss i, Såvida det inte ingår i uppdraget eller avtalet att göra så.

För mer information om de säkerhetsåtgärder vi använder för att skydda dina personuppgifter kan du läsa avsnitt 11, ”Så skyddar vi dina personuppgifter”, i den här policyn.

10. Länkar

Vi kan visa annonser och sidor från tredje part och annat innehåll som länkar till tredje parts webbplatser. Vi kan inte kontrollera eller hållas ansvariga för tredje parts sekretessåtgärder eller deras innehåll. Om du klickar på tredje parts annons eller länk förstår att du lämnar Scherdins FinanceGroup AB tjänster och alla personuppgifter som du tillhandahåller omfattas inte av denna policy. Läs igenom den tredje partens sekretesspolicyer för att ta reda på hur de samlar in och behandlar dina personuppgifter.

11. Skydda dina personuppgifter

Vi strävar efter att skydda våra användares personliga data. Vi genomför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda säkerheten bland dina personuppgifter, men ber dig observera att inget system någonsin är helt säkert. Vi har implementerat olika policyer, inklusive pseudonymisering, kryptering samt policyer för åtkomst och lagring för att skydda mot obehörig åtkomst och onödig lagring av personuppgifter i våra system.

Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto, så vi rekommenderar att du använder ett unikt och starkt lösenord, begränsar åtkomsten till din dator och webbläsare och loggar ut när du har använt våra tjänster.

12. Barn

Våra tjänster är inte avsedd för barn under 14 år. I vissa länder kan strängare åldersgränser gälla enligt lokala lagar. Mer information finns i våra användarvillkor.

13. Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan ibland göra ändringar i denna policy.

När vi gör väsentliga ändringar i denna policy förser vi dig med ett tydligt meddelande med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande i våra tjänster eller genom att skicka ett e-postmeddelande. Vi kan meddela dig i förväg.

Se därför till att du läser alla sådana meddelanden noggrant.

Om du vill ta reda på mer om den här policyn och hur Scherdins FinanceGroup AB använder dina personuppgifter kan du besöka sekretesscentret på scherdins.finance .

14. Så kontaktar du oss

Tack för att du har läst vår sekretesspolicy. Om du har några frågor om denna policy kan du kontakta vårt dataskyddsombud genom att använda kontaktformuläret i sekretesscentret eller genom att skriva till oss på följande adress:

Scherdins FinanceGroup AB

Centralgatan 33

919 31 Åsele

Sverige

Scherdins FinanceGroup AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas enligt denna policy.

Vi hoppas att du Kund hos oss!
© Scherdins financegroup AB.