Scherdins FinanceGroup AB Sekretesscenter

Börjar gälla 25 maj 2018

Scherdins FinanceGroup AB använder personuppgifter för att kunna utföra påtagande och för att kunna skapa bästa möjliga support för våra kunder. Läs mer om dina datarättigheter.

På Scherdins FinanceGroup AB vill vi ge dig den bästa möjliga upplevelsen. Därför bearbetar vi personliga uppgifter om dig för att förstå dina behov och för att utveckla bästa möjliga service för dig och för alla våra kunder. En sak är säker: Din integritet och säkerheten för dina personuppgifter är mycket viktig för oss.

Syftet med vårt Sekretesscenter är att ge dig mer information om vilka rättigheter och kontroller du har vad gäller dina personuppgifter, samt att belysa några viktiga delar av vår integritetspolicy.

1. Vilka Personuppgifter vi samlar in

Det är mycket viktigt för oss att du förstår vilka personuppgifter vi samlar in om dig, hur vi samlar in dem och varför det är nödvändigt.

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:

 1. Personuppgifter som samlas in när du registrerar dig som kund hos oss – när du registrerar dig som kund samlar vi in vissa personuppgifter så att du kan använda våra tjänster. Detta är kategorin Uppgifter för kontoregistrering som beskrivs i avsnitt 5 i vår integritetspolicy.
 2. Personuppgifter som samlas in genom din användning av våra onlinetjänster – när du använder Våra onlinetjänster samlar vi in personuppgifter kring din användning av tjänsten, t.ex. vilka filer du öppnar, när du öppnade dom och från vilken plats du öppnade filerna. Du kan läsa mer om detta i avsnitt 5 i vår integritetspolicy.
 3. Personuppgifter som samlas in som gör att vi kan tillhandahålla ytterligare möjligheter för dig som kund hos oss – som kund får du även uttryckligen välja att ge oss ditt samtycke för möjligheten att skicka personuppgifter via E-post, t.ex. för att vi ska kunna skicka E-post som har personuppgifter via internet behövs ett särskilt godkännande. Du kan läsa mer om detta i avsnitt 5 i vår integritetspolicy. Du kan ändra dig och återkalla ditt tillstånd när som helst.

2. Varför vi samlar in personuppgifter

Vi samlar in och använder dina personuppgifter av följande skäl:

 • För att tillhandahålla, anpassa och förbättra din upplevelse med våra tjänster och produkter som tillhandahålls av Scherdins.FinanceGroup AB.
 • För att förstå hur du får åtkomst till och använder Våra tjänster för att säkerställa tjänstens tekniska funktionalitet, utveckla nya produkter och tjänster och analysera din användning av våra tjänster.
 • För att kommunicera med dig i frågor som gäller våra tjänster.
 • För att bearbeta din betalning och för att förhindra och upptäcka bedrägerier, inklusive betalningsbedrägerier och olaglig användning av våra online tjänster.
 • För att kommunicera med dig, antingen direkt eller indirekt, kan innebära e-post, meddelanden eller andra funtioner i enlighet med gällande behörigheter du har gett oss eller våra våra underleverantörstjänster innom:
  • Marknadsföring
  • Digitala företaget
  • Digitala online tjänster
 • för att tillhandahålla information, reklam eller annat innehåll som är baserat på din specifika plats och i andra legitima verksamhetssyften som beskrivs i vår integritetspolicy.

Om du vill veta mer om varför Scherdins FianceGroup AB använder dina personuppgifter kan du läsa vår integritetspolicy.

. Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi strävar efter att skydda våra användares personuppgifter. Vi genomför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter, du kan läsa mer specifikt i våran Personuppgiftshanterings poicy, men vi ber dig observera att inget system någonsin är helt säkert. Vi har implementerat olika policyer, kryptering samt policyer för åtkomst och lagring för att skydda mot obehörig åtkomst och onödig lagring av personuppgifter i våra system.

Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto, så vi rekommenderar att du använder ett unikt och starkt lösenord, begränsar åtkomsten till din dator och webbläsare och loggar ut när du har använt våra Onlinetjänster.

Scherdins FinanceGroup AB kan också anlita en underleverantör för att bearbeta dina uppgifter t ex Björn Lunden Information - Digitala företaget, Svenska myndigheter & Finansiella banker, Dina personuppgifter kan därför omfattas av sekretesslagar som skiljer sig från lagarna i landet där du bor om du bedriver din verksamhet utanför Sverige.

Personuppgifter som samlas in inom Europeiska unionen (EU) och i Schweiz kan överföras till och bearbetas av Våra ovannämnda underleverantörer, I sådana fall ska Scherdins FinanceGroup AB se till att överföringen av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande sekretesslagar, och i synnerhet att lämpliga avtalsmässiga, tekniska och organisatoriska åtgärder har upprättats, t.ex. standardavtalsklausulerna som godkänts av EU-kommissionen.

4. Dina personuppgiftsrättigheter

Om du har ytterligare frågor kan du läsa avsnittet Vanliga frågor i integritetspolicyn eller kontakta oss genom att använda det här kontaktformuläret, Du kan även hitta ett kontaktformukär längts ner på alla våra sidor.

Åtkomst till dina personuppgifter

Rätten att informeras om och begära åtkomst till de personuppgifter vi bearbetar som gäller dig.

Begränsa användningen av dina personuppgifter

Rätten att begära att vi tillfälligt eller permanent stoppar bearbetning av alla eller vissa av dina personuppgifter.

Invända mot direktreklam

Rätten att invända mot att dina personuppgifter bearbetas i direktreklamsyfte.

Portera personuppgifter

Rätten att begära en kopia av dina personuppgifter i maskinläsbart format och rätten att överföra dessa personuppgifter för användning i en annan parts tjänst.

Uppdatering av dina personuppgifter

Rätten att begära att vi ändrar eller uppdaterar dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga.

Invända mot användning av dina personuppgifter

Rätten att invända mot att vi bearbetar dina personuppgifter när vi inte längre har ett legitimt eller juridiskt behov av att bearbeta dem.

Invända mot automatiserat beslutsfattande

Rätten att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på ett automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, där beslutet skulle ha en juridisk effekt på dig eller ge en liknande effekt.

Borttagning av dina personuppgifter

Rätten att begära att vi tar bort dina personuppgifter.

5. Våra Policyer

Vi på Scherdins FinanceGroup AB strävar efter att ge dig den bästa möjliga tjänst & kundservice. Nedan följer de regler vi tillämpbar när vi tillhandahåller våra tjänster.

Hur kan jag styra vilka personuppgifter Scherdins FinanceGroup AB använder?

Alla uppgifter som vi hanterar görs via skrift och avtal, i avtalen så står exakt vilka uppgifter vi behöver och varför vi behöver dom. De uppgifter vi hanterar beror på vilket kunduppdrag du ger oss.

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy innehåller mer detaljerad information om vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi använder dem och varför vi bearbetar dem.

Policy för personuppgiftshantering

I denna policy beskrivs hus vi jobbar med just dina personuppgifter inom Scherdins FinanceGroup AB och vilka krav vi sätter på våra anställda när det kommer till dina personuppgifter.

6. Ansvarsförteckning

VD - Mona Scherdin

Ekonomi & Finans

(46)072 – 555 32 36

Mona@scherdins.finance

Dataskyddsombud - Fredrik Näslund

Marknadsföring / IT

(46) 072 – 555 32 36

Fredrik@scherdins.finance