Klicka på den månad som rapporteringen avser.

Januari

Helmånad

Delad månad

Februari

Helmånad

Delad månad

Mars

Helmånad

Delad månad

April

Helmånad

Delad månad

Maj

Helmånad

Delad månad

Juni

Helmånad

Delad månad

Juli

Helmånad

Delad månad

Augusti

Helmånad

Delad månad

September

Helmånad

Delad månad

Oktober

Helmånad

Delad månad

November

Helmånad

Delad månad

December

Helmånad

Delad månad

Viktig information om din löneregistrering:
För att lönen ska bli utbetald senast den 25 varje månad, måste Löneunderlaget vara oss till handa, senast den 15 månaden efter.

Ändringar som ni önskar efter den 15: de, rättas nästkommande månad.

Med vänlig hälsning
Scherdins Finanse Group AB