Klicka på den månad som rapporteringen avser.

Helmånad

Delad månad

Viktig information om din löneregistrering:
För att lönen ska bli utbetald senast den 25 varje månad, måste Löneunderlaget vara oss till handa, senast den 15 månaden efter.

Ändringar som ni önskar efter den 15: de, rättas nästkommande månad.

Med vänlig hälsning
Scherdins Finanse Group AB