Här kan du med våra verktyg registrera en månadslön både med delade turer och med delad månad.