Löneadministration

Vi hjälper större och mindre företag med löneadministration så att du som företagare kan spara in administrativ tid. Att sköta om löneadministrationen är tidskrävande och man måste hålla sig uppdaterad både på lagändringar och att regelverken följs.
Vi hjälper dig att sköta löpande rapporteringar för löneregistreringar och utbetalning av löner.
Vi deklarerar till skatteverket och är alltid uppdaterad på förändringar så att du som kund kan känna dig trygg.
Är du som företag har kollektivavtalade försäkringar eller hängavtal sköter vi rapporteringen.
Du lämnar in underlagen och vi fixar resten! Du slipper krångla med semestrar, sjukdagar och föräldraledighet. Vi har ett lätt och smidigt system som håller reda på all information och ser till att rapporteringar sköts enligt konstens alla regler.