Bouppteckningar

Har någon närstående avlidit och du vet inte hur du ska gå tillväga?
Finns det hus som ska säljas?
Vem betalar räkningar som kommer in?
Vem företräder dödsboet?
Vem ärver?
Vad skall man göra om det finns testamenten?
Vad skall man göra om det inte finns tillräckligt med pengar att betala räkningar?
Vad gör man ifall tvister uppstår mellan arvingar?
Vem skall kallas till förrättningen?
Vid dödsfall så måste en redovisning upprättas inom 3 månader och det kan vara skönt att få råd och hjälp i dessa lägen.
I många år har vi hjälpt privatpersoner i tunga stunder.

Vi upprättar:

* Bouppteckningar
* Arvsskiften.
* Testamenten
* Gåvobrev
* Framtidsfullmakter