Kontraktskrivningar

Vi är specialiserad inom kontraktsskrivningar för större och mindre bolag. Vi engagerar oss så att du får det resultat som ditt företag önskar.

Tillsammans med ert företag diskuterar vi fram lösningar, tar nödvändiga kontakter och sköter förhandlingar med olika parter.

Vi upprättar även:

* Köpekontrakt
* Överlåtelsekontrakt
* Hyreskontrakt
*Arbetsgivarkontrakt