Rekrytering

Behöver du som företagare hjälp i rekryteringsprocessen?
Att rekrytera rätt personal är nyckeln till framgång, vi hjälper dig att rekrytera rätt personal utifrån era specifika behov och önskemål.
Det krävs ett väl genomfört grundarbete för att lyckas med rekryteringen. Vi sätter oss in i företagets verksamhet och hjälper er att ta fram hur tjänsten skall utformas och vilken kravprofil som företaget vill ha.
Vi hjälper dig från annonsering, urvalsarbete, personlighetstester, intervjuer till referenstagning.